Wie zijn wij

Het Projectteam

Het Autimatch team bestaat uit toegewijde mensen, betrokken bij de toekomst van mensen met autisme. We zetten ons gezamenlijk in om talentvolle mensen met autisme en instanties en bedrijven die op zoek zijn naar talent met elkaar in contact te brengen. Op deze wijze willen wij laten ervaren dat de talenten van mensen met autisme zeer goed bruikbaar zijn binnen bedrijf en instelling. Hiermee willen wij een positieve bijdrage leveren aan een wijzigende inclusieve arbeidsmarkt en een veranderende samenleving.

Contact: info@autimatch.nl

Sandra Kok

Autimatch - Sandra kok

Coördinator Autisme Netwerk West-Brabant. Is sinds 2004 bezig om de kennis over autisme bij het grote publiek te vergroten. Zij werkt vooral mee aan projecten waarin talenten en kwaliteiten van mensen met autisme naar voren komen. Zij pleit er voor dat alle projecten moeten leiden tot participatie op alle levensgebieden.

Neem contact op met Sandra Kok

René van Liesdonk

Autimatch - René van Liesdonk

Al ruim 15 jaar sociaal ondernemer en mede-eigenaar van Rensson Opleidingen en Bikkelz. Beide ondernemingen zijn PSO trede 3 gecertificeerd en staan in dienst van ontwikkelen en arbeidsmatig aansluiten van mensen met beperkingen.
 René was voorzitter van Stichting Spectrum Multimedia. 
Binnen Autimatch zal René van Liesdonk vooral het bedrijfsleven aanspreken en inspireren om met getalenteerde mensen met een vorm van autisme in gesprek te gaan. Daarnaast organiseert hij in samenwerking met een aantal andere betrokken ondernemers de workshops tijdens de Autimatchdagen. Zelf verzorgt hij de workshop: “Hoe sociaal moet je zijn om sociaal te ondernemen” Als erkend sociaal ondernemer heeft hij een bijzondere visie op rendement uit mensen. “Als jij kiest voor hen, kiezen zij ook voor jou”, luidt een zin uit één van zijn workshops voor ondernemers. René is een echte “bruggenbouwer”, die aansluiten van mensen op mogelijkheden als passie heeft.

Zie: www.rensson.nl
www.bikkelz.nl

Neem contact op met René van Liesdonk

Ingeborg van Dixhoorn

Autimatch - Ben Muselaers

Ruim 8 jaar werkzaam bij de Amarantgroep, waarvan de laatste 5 jaar senior begeleider autisme en momenteel betrokken bij 3 locaties in Breda. De locaties voorzien in een zorgarrangement voor (jong) volwassen cliënten met autisme variërend van 24uurs zorg tot gescheiden wonen-zorg. Voornaamste taken zijn coaching on the job, aansturen primaire proces, netwerken zowel intern als extern en de medewerkers hierin meenemen. Beeldvorming rondom autisme wordt door haar erg belangrijk gevonden. Het zoeken naar mogelijkheden om buiten de beperkingen van autisme om talentkansen te benutten, inspireert haar om ook vanuit AutiMatch resultaat te zoeken voor deze doelgroep. Een groep talentvolle mensen die (nog) te weinig “gezien” wordt voor maatschappelijke en arbeidsmatige inzet binnen organisaties en bedrijven.

Zie: www.amarant.nl

Neem contact op met Ingeborg van Dixhoorn

Bart Kamp

Autimatch - Bart Kamp

Spectrum Multimedia biedt dagelijks ruimte aan mensen voornamelijk met een vorm van autisme. Zijn “mediënten”, zoals Bart zijn mensen noemt, hebben o.a. de AutiMatch website vorm en inhoud gegeven. Hij toont aan dat opdrachtgevers geen kwaliteitsvraagtekens hoeven te zetten bij resultaat na uitvoering door mensen met een autisme, mits goed opgeleid en begeleid binnen een bedrijf als Spectrum Multimedia.
 Zijn aanpak om mensen te ontwikkelen en in te zetten trekt de aandacht, van de regionale, maar ook zelfs van de landelijke politiek.
 Bart is naast het onderhouden en beheren van de AutiMatch website een gewaardeerde sparringpartner binnen het AutiMatch projectteam.

Zie: www.spectrummultimedia.nl

Neem contact op met Bart Kamp

Autimatch - Rene Wirken

Rene is al 15 jaar werkzaam binnen de re-integratie-wereld. Via zijn huidige werkgever, Werkmans, is hij aardig bekend geraakt met de vraagstellingen rond autisme op de werkvloer. AutiMatch is voor Rene: “een mooie kans om meer voor de doelgroep te betekenen. Werkgevers en mensen met een vorm van autisme samen te brengen en de kansen te benutten om werkgevers te overtuigen van de kwaliteiten en vaardigheden van mensen met een vorm van autisme. Daarin een rol te mogen spelen is meer dan de moeite waard.”

Zie: http://www.werkmans.nl/

Neem contact op met Rene Wirken

Frans Brocatus

Autimatch - Frans Brocatus

Frans A. Brocatus (1957), dichter, schrijver. Kreeg op latere leeftijd de diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Zet zich persoonlijk, en via verschillende organisaties, in voor meer duidelijkheid rond en begrip voor mensen met autisme.

Zie: http://www.fransbrocatus.nl

Neem contact op met Frans Brocatus

Voor werkgevers en werknemers met autisme