Home

Op initiatief van autismenetwerk kunnen werkgevers en mensen met een vorm van autisme elkaar ontmoeten in een unieke omgeving.

Sleutelbegrippen zijn: ontmoeten, kennismaken met diversiteit, verbinden, elkaar versterken.

Hiermee willen wij een positieve bijdrage leveren aan een wijzigende arbeidsmarkt en een veranderende samenleving.

Op initiatief van autismenetwerk, MEE en enkele ondernemers kunnen o.a. werkgevers en mensen met een vorm van autisme elkaar ontmoeten binnen een unieke setting.

Sleutelbegrippen zijn: ontmoeten, kennismaken met diversiteit, verbinden, aansluiten, elkaar versterken.

Hiermee willen wij een resultaatgerichte, positieve bijdrage leveren aan de veranderende samenleving en wijzigende arbeidsmarkt.

Aanmelden deelname

Onder de knoppen "gezocht talent" en "geboden talent" vinden de deelnemers een formulier. Bij “gezocht talent” wordt aangegeven welke talenten belangrijk zijn voor de organisatie of naar welke talenten specifiek wordt gezocht. Bij geboden talent geef je de talenten aan die op jou van toepassing zijn en die ons helpen bij onze “autimatch” met bedrijven of instellingen die geïnteresseerd zijn in jouw talenten voor invullen van vrijwilligerswerk een vacature, stage- of werkervaringsplaats. Tijdens de Autimatchdagen brengen we geboden talent en gezocht talent met elkaar in contact.

Voor werkgevers en werknemers met autisme